Co umíme

Klademe vždy důraz na komplexnost řešení. Z dostupných cest pro klienta volíme ty, které mu nabízejí bezpečné a efektivní řešení jeho potřeb.

Abychom mohli poskytnout ucelené služby, spolupracujeme s renomovanými odborníky v dalších souvisejících oborech (např. daňové poradenství, účetnictví a interim management).

Klientům nabízíme podporu při celkovém řízení jejich právních rizik tak, abychom v maximální možné míře předešli problémům dříve, než nastanou.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto specializacích:

 • Restrukturalizace a insolvence
 • Transakční poradenství, akvizice
 • Řešení sporů
 • Daňové právo
 • Korporátní právo
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Trestní právo
 • Správní řízení a správní soudnictví
 • Agenda s mezinárodním prvkem
 • Komplexní řízení právních rizik